Dokumenty

Statut Klubu:

/download/_editor/statut_KS_Tebek_25_03_2019_.pdf

Wyciąg z rejestru

/download/_editor/wyciąg_z_rejestru.jpg
Ubezpieczenie:

GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
WOŁOSKA 22A, 02-675 WARSZAWA
NAZWA I NUMER POLISY - OPTIMA SPORT NR KOR-018671 SUMA ubezpieczenia 20.000 zł
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.pdf
Członkostwo w klubie:

/download/_editor/Członkostwo_w_Klubie_2021 - Copy 1.pdf

Regulamin wznowienia treningów od września 2020

/download/_editor/Regulamin_powrót_do_zajęć_wrz.pdf

Oświadczenie zgody rodziców dopuszczenia do treningu podczas pandemii

/download/_editor/Oświadczenie_niepełnoletni_wrze.pdf

 

 

 

 

 

 

 

❮ wróć na stronę główną